Polityka plików cookies

 

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej, której operatorem jest Urząd Gminy Poraj (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Położenie

Wieś Choroń znajduje się w gminie Poraj, w powiecie myszkowskim, w województwie śląskim. Przez teren wsi przebiega droga powiatowa Koziegłowy – Poraj – Biskupice – Olsztyn. Najbliższa stacja kolejowa PKP Poraj, znajduje się w odległości od 1,5 do 3,5 km od budynków mieszkalnych wsi. Pod względem wysokościowym, obszar wsi zajmuje teren jak gdyby na dwóch poziomach. Poziom niższy od warstwicy około 280m n.p.m. do warstwicy 300m n.p.m.. Poziom wyższy od warstwicy 300m n.p.m. do warstwicy 360 m n.p.m.. Najwyższe wzniesienie 360 m n.p.m. znajduje się przy drodze Choroń - Biskupice. W tym miejscu wybudowana została, w ubiegłym roku wieża do obserwacji przeciw pożarowych. Poziom wyższy, to wzniesienie jurajskie. Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Na odcinku wsi Choroń, widoczny jest próg tektoniczny, zwany kuestą (stok, wzgórze), od którego teren opada w kierunku doliny rzeki Warty. Po ulewnych deszczach i w okresie wiosennych roztopów, powstają cieki wodne, tworzące zlewanie wód opadowych. W granicach wsi Choroń znajdują się:- lasy i użytki zielone na terenach obniżenia rzeki Warty - użytki rolne, budownictwo mieszkaniowe i infrastruktura wsi „głównie na terenach wyżyny i kuesty południowo – zachodniej. W obniżeniu Warty zalegają zalesione gleby bielicowe oraz żyzne gleby o charakterze mad, gleb bagiennych i torfowych, w których zalega wysoki poziom wód gruntowych. Na wzniesieniu jurajskim występują płytkie rędziny, na podłożu zwietrzeliny skalnej i skał wapiennych. Natomiast obniżenia terenu zajmują osady piaszczyste naniesione przez wody roztopowe zlodowacenia tzw. krakowskiego. Lokalnie, na stronie wschodniej, na polach „Kamyk”, występuje grupa malowniczych ostańców wapiennych, zbudowanych z bardziej odpornych na wietrzenie wapieni skalistych. Między Obniżeniem Warty, a wzniesieniem jurajskim, na nachylonych powierzchniach zbudowanych z tworów pyłowych i gliniastych (kuesta), występują lokalne gleby brunatne oraz sezonowe wycieki wody gruntowej.</p>'

Google

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Losowe Zdjęcie

Brak grafik

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Licznik odwiedzin

Copyright © e-choron.info 2022