Położenie

Wieś Choroń znajduje się w gminie Poraj, w powiecie myszkowskim, w województwie śląskim. Przez teren wsi przebiega droga powiatowa Koziegłowy – Poraj – Biskupice – Olsztyn. Najbliższa stacja kolejowa PKP Poraj, znajduje się w odległości od 1,5 do 3,5 km od budynków mieszkalnych wsi. Pod względem wysokościowym, obszar wsi zajmuje teren jak gdyby na dwóch poziomach. Poziom niższy od warstwicy około 280m n.p.m. do warstwicy 300m n.p.m.. Poziom wyższy od warstwicy 300m n.p.m. do warstwicy 360 m n.p.m.. Najwyższe wzniesienie 360 m n.p.m. znajduje się przy drodze Choroń - Biskupice. W tym miejscu wybudowana została, w ubiegłym roku wieża do obserwacji przeciw pożarowych. Poziom wyższy, to wzniesienie jurajskie. Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej. Na odcinku wsi Choroń, widoczny jest próg tektoniczny, zwany kuestą (stok, wzgórze), od którego teren opada w kierunku doliny rzeki Warty. Po ulewnych deszczach i w okresie wiosennych roztopów, powstają cieki wodne, tworzące zlewanie wód opadowych. W granicach wsi Choroń znajdują się:- lasy i użytki zielone na terenach obniżenia rzeki Warty - użytki rolne, budownictwo mieszkaniowe i infrastruktura wsi „głównie na terenach wyżyny i kuesty południowo – zachodniej. W obniżeniu Warty zalegają zalesione gleby bielicowe oraz żyzne gleby o charakterze mad, gleb bagiennych i torfowych, w których zalega wysoki poziom wód gruntowych. Na wzniesieniu jurajskim występują płytkie rędziny, na podłożu zwietrzeliny skalnej i skał wapiennych. Natomiast obniżenia terenu zajmują osady piaszczyste naniesione przez wody roztopowe zlodowacenia tzw. krakowskiego. Lokalnie, na stronie wschodniej, na polach „Kamyk”, występuje grupa malowniczych ostańców wapiennych, zbudowanych z bardziej odpornych na wietrzenie wapieni skalistych. Między Obniżeniem Warty, a wzniesieniem jurajskim, na nachylonych powierzchniach zbudowanych z tworów pyłowych i gliniastych (kuesta), występują lokalne gleby brunatne oraz sezonowe wycieki wody gruntowej.</p>'

Losowe Zdjęcie

Brak grafik

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Licznik odwiedzin

Copyright © e-choron.info 2024