Walory turystyczne

Zapraszamy do zapoznania się walorami turystycznimi Choronia


ALEJA LIPOWA

To niezwykły i jedyny w swoim rodzaju szpaler drzew lipowych o łącznej długości 570 m. Od 1993 r. jest własnością Gminy Poraj, a Rozporządzeniem Wojewody Częstochowskiego została uznana za pomnik przyrody. Liczyła wówczas 29 sztuk wiekowych lip, w tym 18 szt. lipy drobnolistnej i 11 szt. lipy szerokolistnej. W 1999 r., a następnie w 2006 r. dosadzono nowe lipki w miejsce ubytków. W sumie obecnie w Alei znajduje się 130 starych i młodych drzew. Hipotezę o siedemnastowiecznych początkach Alei Lipowej potwierdzają dendrolodzy, oceniając wiek ocalałych drzew na około 230 lat.

 

Adres: ul. Partyzantów; 42-360 Choroń

 

 

 

DWOREK ZIEMIAŃSKI

Istnieją przesłanki, że w XVII wieku istniał w Choroniu dworek szlachecki. Przypuszcza się, że budowniczymi był ród Otwinowskich, ówczesnych właścicieli folwarku. Ostatni dwór w Choroniu zbudowany na początku XIX wieku był typowym dla tego okresu dworem ziemiańskim, parterowym, murowanym, dwutraktowym. Dach był czterospadowy, pierwotnie kryty gontem, a później papą. Zbudowany był na planie prostokąta z dwoma ryzalitami w narożnikach od frontu. Ustawiony był równolegle do drogi (obecnie ul. Partyzantów), na osi wschód-zachód. Wejściem do dworu był ganek przykryty spadzistym dachem wspartym na czterech kolumnach. Za drzwiami wejściowymi była sień, za nią pokój z wyjściem na drewnianą werandę, po bokach sieni były po cztery pokoje, w południowo - wschodnim narożniku znajdowała się kuchnia. Kuchnia ta miała sklepienie kolebkowe z lunetami charakterystyczne dla późnego renesansu i baroku. Prawdopodobnie była tu kiedyś kaplica, być może część dawnego dworu. Budynek miał długość 30 m i szerokość ponad 13 m. W skutek zaniedbań dworek spłonął w roku 1978.

 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY POD WEZWANIEM ŚW. JANA CHRZCICIELA

Pod koniec XVI w. wybudowano w Choroniu murowany kościół, który przez stulecia podlegał farze w Przybynowie. Wielokrotnie przebudowywany, ostateczną formę zyskał w latach 1903-1913 na zlecenie ówczesnych właścicieli Choronia - rodziny Bylińskich. Siedzibą samodzielnej parafii stał się w 1916 r. Erygował ją w czerwcu tegoż roku biskup kielecki Augustyn Łoziński.
Sylwetka kościoła, dzięki położeniu na sporej wyniosłości, jest widoczna z wielu odległych miejsc Jury. Sam budynek został zbudowany na planie prostokąta, z węższym od nawy, prostokątnie zamkniętym prezbiterium. Od strony zachodniej nad nawą wznosi się nieduża, wieloboczna wieża z ostrosłupowym hełmem. Małą sygnaturkę umieszczono w pobliżu zbiegu dachów nawy i prezbiterium. Najładniejszymi elementami kościoła są dwa portale renesansowe. Wnętrze gruntownie przebudowano w latach 50. i 60. ubiegłego wieku.
W 1972 roku kościół został wpisany do rejestru zabytków - nr rejestru 1108/72 z dni 02.08.1972 r.

Adres: ul. Częstochowska 3, 42-360 Choroń
tel.: (34) 314 56 93, www.kuriaczestochowa.pl

KAMIENIOŁOMY

Kamieniołomy należały do majątku dworskiego i były eksploatowane do lat 50. ubiegłego wieku. Wtedy uruchomiono także na bardzo krótko wapiennik, w którym wypalano wapno. Za gościńcem znajdują się pozostałości kamieniołomów Gawrona, a ok. 0,5 km w kierunku zachodnim wyeksploatowane kamieniołomy Koniecznego. Chorońskie kamieniołomy są wychodnią na kueście jurajskiej złoża, tzw. serii skalnej (płyty pochylonej w kierunku północno-wschodnim). We wszystkich chorońskich kamieniołomach i łomikach można poszukać z dobrym skutkiem skamielin: amonitów, rynchonelli i belemnitów.

Adres: ul. Częstochowska; 42-360 Choroń

 

KAPLICZKA ŚW. FLORIANA

Przy drodze z Choronia do Poraja, na zboczu wzgórza jurajskiego stoi wybudowana w XVII wieku kaplica św. Floriana. Do dzisiejszych czasów dotrwała wieść gminna, że na strychu kapliczki mieszkańcy Choronia w 1863 r. ukrywali trzech powstańców z rozbitego pod Janowem oddziału Mariana Langiewicza. Wewnątrz kapliczki znajdują się rzeźby św. Floriana i św. Mikołaja, a na murze zewnętrznym tablica upamiętniająca mieszkańców wsi poległych w II Wojnie Światowej.

Adres: ul. Wolności, 42-360 Choroń

 

DAWNE DWORSKIE ZABUDOWANIA GOSPODARCZE (SPICHLERZ, STODOŁY) - OBECNIE TEREN SZKOŁY

Zabudowania gospodarcze, pochodzące z pierwszej połowy XIX wieku, usytuowane były w czworoboku, składały się z dwu murowanych stodół i dwupiętrowego spichlerza, w którym na parterze była stajnia dla koni pociągowych. Na środku majdanu (plac między zabudowaniami) znajdował się kierat konny do napędu młockarni. Budynki te były użyteczne do początku lat pięćdziesiątych XX w., potem stopniowo popadały w ruinę. W 1968 r. plac po zrujnowanych budynkach zakupiono od ostatniej "dziedziczki" Marii Bylińskiej z przeznaczeniem pod budowę nowej szkoły, którą oddano do użytku w 1970 r.

Adres: ul. Szkolna; 42-360 Choroń


 

REMIZY STRAŻACKIE

Pierwszą remizę zbudowano w 1929 r., na placu ofiarowanym przez ówczesnego dziedzica Edwarda Bylińskiego, w trzy lata po utworzeniu w Choroniu straży pożarnej. Była to drewniana szopa kryta papą, bez sufitu. Jedno pomieszczenie służyło do wszystkiego, przechowywano w nim sprzęt strażacki, ale była tam także scena z kurtyną dla teatrzyku szkolnego. Druga, zbudowana w tym samym miejscu w 1948 r., była budynkiem ryglowym (drewniano - murowanym) z sufitem i podłogą. W 1968 r. dobudowano zaplecze kuchenne i można było organizować zabawy oraz wesela. Obecna remiza, oddana do użytku 23 września 1990 r. jest wielofunkcyjnym budynkiem przystosowanym do szerokiej działalności kulturalnej i społeczno - organizacyjnej z szerokim zapleczem technicznym dla straży.

Adres: ul. Wolności; 42-360 Choroń

 

STARA SZKOŁA "NA WOJNÓWCE"

Pierwszy budynek szkoły powstał z inicjatywy nauczyciela Piotra Wilczyńskiego, który zaproponował, aby budowany przez mieszkańców w 1928 r. Dom Ludowy przeznaczyć na szkołę. Nauka odbywała się w trzech dużych salach na parterze i jednej, mniejszej na poddaszu. Warunki nauki uległy znacznemu polepszeniu dopiero w roku 1970, kiedy oddano do użytku nową szkołę "tysiąclatkę". Potem budynek starej szkoły przez kilka lat służył Fabryce Wózków Dziecięcych w Poraju jako magazyn surowców do produkcji, a w 1978 r. został przekazany Rolniczej Spółdzielni produkcyjnej, która urządziła w nim warsztaty i magazyn. 

Adres: ul. Wolności; 42-360 Choroń

 

PLAC KARCZMISKO

Miejsce funkcjonującej do XVII wieku przy trakcie kupieckim karczmy. Obecnie jedynym jej śladem jest w połowie zasypana piwnica na polu po prawej stronie w kierunku Biskupic. Placyk, na którym stoi krzyż jest cmentarzyskiem mieszkańców Choronia zmarłych na cholerę w XVII wieku w czasie wojny trzydziestoletniej. Po tamtej epidemii wieś przeniesiono na wzgórze w rejon dzisiejszych ulic: Górskiej, Źródlanej i Piaskowej.

Adres: ul. Wolności; 42-360 Choroń

Losowe Zdjęcie

Brak grafik

Mapa

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Licznik odwiedzin

Copyright © e-choron.info 2024